bernard nelleke

cursussen en lezingen

Bernard Nelleke geeft voor Culturele Centra, Volksuniversiteiten en andere soortgelijke instellingen lezingen en cursussen over muziekgeschiedenis, componisten, belangrijke composities enz. Voor al deze cursussen en lezingen geldt dat alles zeer uitvoerig met klinkende voorbeelden wordt geïllustreerd. Cursisten ontvangen uitgebreide documentatie, zoals opgave van de te beluisteren werken, teksten van liederen, een syllabus, schema's van bepaalde muziekvormen.
Kennis van het notenschrift is beslist niet nodig.
De lezingen duren ongeveer 2 uur, inclusief een korte pauze.

Hieronder volgt een overzicht:

Onderstaande blokken lezingen sluiten op elkaar aan:

Muziek voor kerk en kroeg.
Muziek en Renaissance.
Muziek voor hemel, hof en haard.
Muziek tussen porselein en stoommachine.
Vele wegen leiden naar Wenen.
De wegen gaan uiteen.
De Franse slag.
Grenzen worden verlegd.
Frankrijk kiest een eigen koers.
Het verhaal van de muziek, deel 1 en 2.

Speciale onderwerpen:

Muziek van eigen bodem, deel A en B.
Het hart op de tong.
Wolfgang Amadeus Mozart, zijn kunst, zijn tijd, zijn tijdgenoten.
Hun naam is Bach.
De Matthäus Passion van J.S.Bach.
Het Weihnachtsoratorium van J.S.Bach.
Händel 2009.
Messiah van G.F.Händel.
Ludwig van Beethoven: een titan.
Muziek van prehistorie tot gregoriaans.

- Muziek voor kerk en kroeg.

Een cursus in de vorm van 4 lezingen over de muziek van de Middeleeuwen.
Daarin worden ondermeer behandeld:

- Muziek en Renaissance.

Een cursus van 4 lezingen over de muziek van de Renaissance, waarin muziek niet langer het exclusieve voorrecht is van kerk en hof. Het eerste begin van de democratisering van de muziek.
Besproken worden onder meer:

- Muziek voor hemel, hof en haard.

Een cursus van 6 lezingen over de Barok. De periode van pracht en praal, van oorlog en armoede.
Besproken worden ondermeer:

- Muziek tussen porselein en stoommachine.

5 lezingen over de periode tussen 1710 en 1789 (Franse Revolutie), bekend onder de naam Rococo. Een van de meest turbulente periodes uit de geschiedenis.
Behandeld worden ondermeer:

- Vele wegen leiden naar Wenen.

6 lezingen over de periode 1725 tot 1825. Van Bach tot Beethoven.
Behandeld worden:

- De wegen gaan uiteen.

6 lezingen over de Duits/Oostenrijkse muziek in de Vroege Romantiek.
Besproken worden:

- De Franse slag.

7 lezingen over de Franse muziek tussen de Revolutie van 1789 en de Revolutie van 1849.
Behandeld worden o.a.:

- Grenzen worden verlegd.

8 lezingen over de Duits/Oostenrijkse muziek in de periode 1848 tot 1914.
Besproken worden onder andere:

- Frankrijk kiest een eigen koers.

Een serie van 8 lezingen over Franse muziek tussen 1848 en 1918.
Onderwerpen:

- Het verhaal van de muziek, deel 1.

Een cursus in de vorm van 10 lezingen over de ontwikkelingsgeschiedenis van onze westerse kunstmuziek. Deel 1 behandelt de periode vanaf de Prehistorie tot aan de Barok.
Besproken worden ondermeer: Een en ander toegelicht aan de hand van 118 geluidsvoorbeelden.

- Het verhaal van de muziek, deel 2.

Een serie van 10 lezingen over de barok van Italië tot Schotland en van Portugal tot Rusland.
In deze cursus wordt duidelijk gemaak, dat barokmuziek niet het uitsluitende monopolie is van Italië, Frankrijk en Duitsland, maar dat landen als Spanje, Portugal, Engeland, Schotland, Nederland, Rusland en andere landen wel degelijk ook een rijke en bloeiende muziekcultuur hadden in de barokperiode.
Onderwerpen zijn onder meer: Dit alles toegelicht aan de hand van 114 geluidsvoorbeelden.

- Muziek van eigen bodem A.

Een cursus van 10 lessen over de Noord-Nederlandse muziek tussen 1550 en 1813.
Als er één aspect in de kunst in de Nederlanden is, dat voor de meeste mensen in duisternis is gehuld, dan is dat wel de Nederlandse muziek. De schilderkunst en de beoefenaars dáárvan zijn algemeen bekend. Het is onze nationale trots.
Ook de literatuur is niet onbekend. Die werd er bij velen wel op school ingestampt. De muziek van eigen bodem echter is voor de meesten een totaal onbekend gebied. Toch is er heel veel om trots op te zijn volgens het buitenland, maar het lijkt wel of wij er bang voor zijn. Gaat de Nederlandse muziek gebukt onder ons innig gekoesterde nationale minderwaardigheids-complex?. Deze cursus nu wil met veel misverstanden afrekenen.
Aan orde zullen worden gesteld: Alles zal zeer uitvoerig met ruim 80 klinkende voorbeelden worden geïllustreerd.

- Muziek van eigen bodem B.

Behandelde de cursus Muziek van eigen bodem A de periode tussen 1550 en 1813; deze cursus van 10 lezingen, die overigens geheel los staat van de hiervoor genoemde, behandelt de periode 1813 (toen wij een koninkrijk werden) tot 1970.
Aan de hand van 85 geluidsvoorbeelden zullen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde komen: Cursisten krijgen uitvoerige documentatie, waaronder de teksten van de vocale werken.

- Het hart op de tong.

Deze cursus omvat 2 lezingen over de ontwikkeling van het Duitse sololied van Bach tot Wolf.
Besproken worden o.a.: De teksten van de te beluisteren liederen zijn bij de documentatie gevoegd.

- Wolfgang Amadeus Mozart, zijn kunst, zijn tijd, zijn tijdgenoten.

Een 11-tal lezingen over dit ongeëvenaard genie.
Behandeld worden ondermeer:

- Hun naam is Bach.

Een 10-tal lezingen over het geslacht Bach en Johann Sebastian in het bijzonder.
Hier worden ondermeer behandeld:

- De Matthäus Passion van J.S.Bach.

6 lezingen over:

- Het Weihnachtsoratorium van J.S.Bach.

3 lezingen met analyse

- Messiah van G.F.Händel.

In 4 lezingen wordt het hele werk onderdeel voor onderdeel besproken.

- Händel 2009.

Een reeks van 8 lezingen over Georg Friedrich Händel, waarin onder meer de volgende onderwerpen ter sprake komen: Dit alles toegelicht met 64 geluidsvoorbeelden.

- Ludwig van Beethoven: een titan.

Een reeks van 10 lezingen over een van de allergrootsten uit de muziekgeschiedenis.
De volgende onderwerpen zullen worden behandeld: Dit alles wordt toegelicht aan de hand van 80 geluidsvoorbeelden.