bernard nelleke

boeken

cover van Eenvoudige Algemene Muziekleer Zijn voorliefde voor de theoretische kant van de muziek resulteerde in 1981 in het verschijnen van zijn boek "Eenvoudige Algemene Muziekleer", waarvan inmiddels de 9e druk is verschenen. ISBN 90-71673-01-4
De eerste 3 afdelingen (A,B en C) van het boek zijn opgebouwd volgens het zgn. concentrische principe. D.w.z. dat de erin behandelde stof in elke afdeling dezelfde is, maar dan steeds uitgebreider, waardoor per afdeling een hoger niveau wordt bereikt. De redactie van de tekst is daarmee in overeenstemming.
De afdeling D geeft aanvullende informatie over ondermeer andere toonladders dan de gebruikelijke majeur- en mineurtoonladders, akkoordsymbolen, transponerende instrumenten, orkestsamenstellingen en een beknopt overzicht van de muziekgeschiedenis.
De afdelingen zijn onderverdeeld in hoofdstukken die elk een eigen onderwerp behandelen. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een vragenlijst voor zelfcontrole.
cover van Muziek woordenboek In 1990 verscheen van zijn hand het "Muziek Woordenboek", omvattende meer dan 3.000 trefwoorden. ISBN 90-71673-02-2
Hoewel dit boek geen enkele aanspraak maakt op volledigheid, is toch getracht zoveel mogelijk woorden, begrippen, uitdrukkingen enz. op te nemen en te verklaren. Het gaat daarbij niet alleen over termen uit de zogenaamde klassieke wereld, maar evenzeer is ruime aandacht geschonken aan de wereld van de jazz en de lichte muziek.
Waar nodig wordt een en ander met notenvoorbeelden toegelicht.